03 Mart 2022 tarihinden itibaren etkinliklere girişlerde uygulanacak kurallar