6 Eylül 2021 tarihinden itibaren etkinliklere girişlerde uygulanacak kurallar