Kurye ile satın aldığım biletlerimi adresteki başka biri teslim alabilir mi?